Aktualizacja jądra w systemie Linux Ubuntu 20.04 LTS

W poniższym artykule został przedstawiony sposób w jaki można zaktualizować jądro w systemie Linux Ubuntu Desktop oraz Server za pomocą kompilowanych paczek z witryny Ubuntu Kernel Team.

Przed rozpoczęciem procesu aktualizacji należy sprawdzić jaka jest aktualna wersja jądra co można wykonać poprzez poniższe polecenia.

uname -r lub uname -a //gdzie parametr r pokaże tylko wersję jądra, parametr a pokaże dokładniejsze dane takie jak architektura systemu oraz czas wydania jądra.

Po upewnieniu się jaka jest aktualna wersja jądra można przystąpić do aktualizacji poprzez pobranie gotowych paczek dla interesującej nas wersji jądra z poniższej witryny.

Na potrzeby aktualizacji wybrane zostało jądro w wersji 5.11 64bit dla architektury amd64 z poniższego zasobu.

Następnie przystąpiono do pobrania wymaganych pakietów do których linki zostały zawarte poniżej wraz z wykonanymi poleceniami.

mkdir kernel

cd kernel

wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.11/amd64/linux-headers-5.11.0-051100-generic_5.11.0-051100.202102142330_amd64.deb

wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.11/amd64/linux-headers-5.11.0-051100_5.11.0-051100.202102142330_all.deb

wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.11/amd64/linux-image-unsigned-5.11.0-051100-generic_5.11.0-051100.202102142330_amd64.deb

wget https://kernel.ubuntu.com/~kernel-ppa/mainline/v5.11/amd64/linux-modules-5.11.0-051100-generic_5.11.0-051100.202102142330_amd64.deb

Po pobraniu paczek zostały one zainstalowane przy użyciu narzędzia dpkg poprzez polecenie.

sudo dpkg -i *.deb

Po wykonaniu tego polecenia narzędzie dpkg przystąpiło do instalacji wszystkich pakietów z rozszerzeniem .deb znajdujących się w aktualnie wskazanym katalogu.

Następnie po zakończeniu procesu instalacji paczek przez narzędzie dpkg należy zrestartować serwer bądź stację roboczą w celu uruchomienia systemu z nową wersją jądra.

Po zresetowaniu serwera i wpisaniu sprawdzeniu wersji jądra ukazała się nowo zainstalowana wersją jądra.

Dodaj komentarz