Konfiguracja tunelu VPN IPsec na systemie Linux

W poniższym wpisie został przedstawiony sposób w jaki można skonfigurować połączenie VPN IPsec między dwoma serwerami z systemem Linux Ubuntu Po skonfigurowaniu i nawiązaniu Tunelu VPN, obydwa serwery będą w stanie komunikować się ze sobą w sposób bezpieczny poprzez szyfrowany tunel oraz zyskają miały dostęp do swoich sieci prywatnych. Przed skonfigurowaniem tunelu VPN należy dokonać … Czytaj dalej

Jak przekierować http:// na https://

Aby przekierować (wymusić HTTPS w adresie URL domeny) należy w pliku .htaccess dodać następujący kod: RewriteEngine On RewriteCond %{HTTPS} off RewriteRule .* https://%{HTTP_HOST}%{REQUEST_URI} Plik w celu edycji można pobrać na własny komputer i wysłać później na serwer z wykorzystaniem protokołu FTP lub jeżeli na przykład na serwerze jest zainstalowany graficzny panel do zarządzania np. Direct … Czytaj dalej

Zrywanie połączenia SSH w programie PuTTy

Jeżeli do połączeń za pomocą protokołu SSH używasz programu PuTTy i często dochodzi do rozłączania sesji po pewnym czasie bezczynności, to jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu będzie włącznie opcji keepalives. Opcja keepalives powoduje, że co określoną ilość sekund wysyłany jest pakiet do serwera, aby utrzymać połączenie. Aby włączyć tę opcję: Uruchom program PuTTY. Z … Czytaj dalej