Zrywanie połączenia SSH w programie PuTTy

Jeżeli do połączeń za pomocą protokołu SSH używasz programu PuTTy i często dochodzi do rozłączania sesji po pewnym czasie bezczynności, to jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu będzie włącznie opcji keepalives. Opcja keepalives powoduje, że co określoną ilość sekund wysyłany jest pakiet do serwera, aby utrzymać połączenie. Aby włączyć tę opcję: Uruchom program PuTTY. Z … Czytaj dalej