Zrywanie połączenia SSH w programie PuTTy

Jeżeli do połączeń za pomocą protokołu SSH używasz programu PuTTy i często dochodzi do rozłączania sesji po pewnym czasie bezczynności, to jednym ze sposobów rozwiązania tego problemu będzie włącznie opcji keepalives.

Opcja keepalives powoduje, że co określoną ilość sekund wysyłany jest pakiet do serwera, aby utrzymać połączenie.

Aby włączyć tę opcję:

  1. Uruchom program PuTTY.
  2. Z „Sesion” wybierz zapisaną sesję dla której chcesz ustawić opcję keepalive – wciśnij load, aby ją wczytać.
  3. W menu z lewej strony wybierz „Connection”
  4. W opcji „Seconds beetween keepalives” wpisz żadaną ilość sekund np. 60.
  5. Zaznacz opcję „Enable TCP_keepalives (SO_KEEPALIVE option)
  6. Wróć do „Sesion” i kliknij Save, aby zapisać.

Jeżeli zapisanych jest wiele sesji to dla każdej można mieć ustawione różne opcje. Czyli ustawienie keepalive będzie obowiązywać tylko dla wczytanej i zapisanej sesji. Jeżeli nie zostanie zapisane to będzie obowiązywać tylko przy najbliższym połączeniu.

W tej konfiguracji PuTTy wysyła dodatkowy pakiet do serwera co minutę, aby utrzymać połączenie. Jeżeli problem z rozłączaniem sesji dalej będą występować należy zmieszać interwał z 60 sekund do mniejszej wartości do czasu aż połączenie będzie stabilne.

Jednak wydaje się, że 5 sekund to wartość minimalna. Jeżeli trzeba będzie ustawić wartość poniżej 5 sekund to należy zbadać czy problem z przerywaniem sesji nie wynika z innych powodów na przykład problemy techniczne z łączem (np. duża utrata pakietów) lub z powodu firewalla, który ma ustawioną regułę, żeby zapobiegawczo zamykać połączenie po upływie określonego czasu.

Dodaj komentarz